• Hur får jag reda på vad som händer?

  • Hur har GotlandsHem förberett sig på en krissituation eller om det blir krig?

  • Är alla skyddsrum iordningsställda och redo för en kris?

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.