Webbtillgänglighetsredogörelse för gotlandshem.se

Här beskriver vi webbtillgängligheten på gotlandshem.se och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Brister

Vi strävar efter att gotlandshem.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar eller olika förutsättningar. Vi kommer att inventera och åtgärda de brister i tillgänglighet som finns på gotlandshem.se. De kända brister som vi känner till finns listade nedan.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på något sätt hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

E-post: info@gotlandshem.se
Telefonnummer: 0498-20 39 00
Vid kontakt, be att få tala med någon om tillgänglighet på hemsidan gotlandshem.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet eller hanterar dina synpunkter.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.