Illustration över en verkstad. Färgkombinationen är ljusgul, turkos, röd, gul och ljusblå. Det är hyllplan med verktyg, en verktygslåda och en skylt med texten "Verkstad".

Får du borra i badrummet eller flytta en vägg? Här läser du om vad du får göra i din hyresrätt.

Alla förändringar måste godkännas av GotlandsHem om du bor i ett K-märkt hus eller i en byggnad som klassas som byggnadsminne. Om du bor i Visby innerstad så önskar vi att du kontaktar oss oavsett vilken förändring du vill genomföra. För övriga bostäder gäller nedanstående riktlinjer.

Måla om väggar

Du får måla om i din bostad. Det är bra att känna till att du har en återställningsskyldighet den dag du flyttar ut om det inte är utfört fackmannamässigt. Det innebär att du behöver göra ett omsorgsfullt arbete och vi önskar att du väljer neutrala färger som till exempel ljusgrått eller vitt. De flesta färghandlarna på Gotland känner till vilka färgkoder som just GotlandsHem använder sig av.

Måla om köksluckor, dörrar eller garderober

Du får inte måla om köksluckor, dörrar eller garderober. Vår erfarenhet säger oss att det lätt blir märken och avskav av färgen. Den typen av problem är både svåra och kostsamma att återställa den dag du flyttar ut.

Sätta upp, flytta eller ta ned vägg

Det är inte tillåtet att ändra planlösningen för din lägenhet. Det innebär att du inte får sätta upp, flytta eller ta ner väggar.

Ändringar i badrum

Du får inte borra eller göra andra hål i badrummets väggar, golv eller tak. Den typen av åtgärder riskerar att fuktspärren skadas och det kan leda till fuktskador. Du får inte heller kakla eller måla om i badrummet själv. Ett tips är att skaffa sugproppar som krokar eller hållare istället för att borra. Kontakta din bovärd genom vår kundservice om du upplever att det saknas utrustning i ditt badrum.

Byta från badkar till dusch

Vissa förutsättningar behöver vara på plats för att du ska få byta från badkar till dusch. Kontakta vår kundservice så kan din bovärd hjälpa till i bedömningen hur detta görs på bästa sätt.

Sätta in tvättmaskin

Om det redan finns en komplett tvättmaskinsanslutning i ditt badrum får du installera en tvättmaskin. Tänk på att du själv ansvarar för att installationen görs på ett korrekt och fackmannamässigt sätt där det är extra viktigt att tänka på elsäkerheten.

Vi godkänner inte att du installerar en tvättmaskin om du bor i ett kvarter där det finns gemensam tvättstuga och du inte redan har en tvättmaskinsanslutning i ditt badrum.

Sätta in diskmaskin

Om du redan har en komplett diskmaskinsanslutning får du installera en diskmaskin. Om det sitter ett underskåp där du vill placera din diskmaskin vill vi att det skåpet sparas. Tänk på att du själv ansvarar för att installationen görs på korrekt sätt, bland annat ska ett läckageskydd placeras under diskmaskinen.

Om det saknas diskmaskinsanslutning så vill vi inte att du tillför en diskmaskinsanslutning på egen hand då GotlandsHem behöver se på de tekniska förutsättningarna innan vi godkänner detta. På sikt är ambitionen att kunna erbjuda hjälp med nya diskmaskinsanslutningar men just nu har vi inte den möjligheten.

Lägga in nytt golv

Det är tillåtet att lägga in ett nytt golv om det sker på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär till exempel att golvet under inte får påverkas. Tänk på att du kan bli återställningsskyldig den dag du flyttar ut.

Flytta på innerdörrar eller garderober

Du får haka av innerdörrar och flytta garderober under förutsättning att du förvarar dem för kommande bruk. Allt ska kunna återställas den dag du flyttar ut. Tänk på att du förvarar innerdörren eller garderoben på ett sätt så den inte skadas då du annars riskerar att bli återbetalningsskyldig.

El

Du får inte göra några ingrepp på lägenhetens fasta elinstallation.

Persienner

Kontakta vår kundservice om du önskar sätta upp persienner i din bostad. Tillsammans skriver vi på en överenskommelse kring vad som gäller för den installationen. Även här kan det bli aktuellt med återställningsskyldighet vid utflytt.

Byggnader så som lekstugor, växthus, uterum och bodar

Större förändringar på en uteplats såsom uppförandet lekstugor, växthus, uterum, förvaringsbodar och liknande är i nästan alla fall bygglovspliktiga och därför tillåts inga sådana förändringar av uteplatsen. Genom att undvika att enskilda hyresgäster gör större förändringar på sina uteplatser ser vi också till att bostadsområdet behåller ett enhetligt och trevligt uttryck.

Detsamma gäller även förändringar eller ombyggnationer av balkonger. Det är inte heller tillåtet att öppna en entré från markplansbalkong till gemensam eller avskild uteplats. 

Med risk för att byggnaden tar skada, är det inte tillåtet att förankra något i fasaden.

Plank, staket och trall

Plank och staket som skiljer av uteplatsen sätter GotlandsHem upp och det är även GotlandsHem som lagar plank och staket som gått sönder. Vill du som hyresgäst bättra på färg eller ytbehandling av ett befintligt staket går det bra, om du pratar med din bovärd kan hen hjälpa dig med att tillhandahålla rätt sorts färg eller olja. 

Om du som hyresgäst vill ha ett staket där det i dagsläget inte är något kan du kontakta kundservice. Vi strävar dock efter att upprätthålla bostadsområdets ursprungliga utseende vad gäller uteplatsernas storlek samt placering av plank, buskar och staket runt uteplatserna.

Du som hyresgäst kan få tillstånd att lägga trätrall på uteplatsens stensatta yta. Du blir då underhållsansvarig för trallen och du ska återställa uteplatsen om du flyttar. För ytterligare information kring tillstånd för att lägga trätrall kontaktar du din bovärd eller vår kundservice.

Markis

Markis kan vara bygglovspliktigt. Önskar du sätta upp en markis så behöver du först skicka in en förfrågan till oss. När du skickar förfrågan önskar vi att du skickar med bild och skiss på vart du önskar placera markisen, vilken sorts markis du önskar sätta upp, hur du tänkt förankra den samt vem som i så fall skulle utföra arbetet så återkommer vi med beslut.

Inglasning

Vi tillåter inte inglasning av uteplats eller balkong.

Paviljong

Paviljong på uteplatsen godkänns under perioden maj till september under förutsättning att paviljongen förankras i mark och ingen förankring får ske i byggnad, plank eller staket.

Kattnät

Kattnät får endast sättas upp om det är ett diskret textilnät, inte t.ex. hönsnät eller gälla färger.  Balkongen, fasad och eventuellt tak ovan får inte ta skada. Man får alltså inte borra, spika, eller skruva utan förankring måste ske utan åverkan på fastigheten, man kan till exempel binda fast nätet. Välkommen att kontakta vår kundservice om du har önskemål om en förändring som inte finns upptagen på den här sidan, så hjälper vi dig vidare.

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.