En kvinna med svart mössa, rött hår, grön jacka och röd ryggsäck hänger över ett cykelstyre. Kvinnan tittar på något utanför kameran och ler.

GotlandsHems uthyrningspolicy syftar till att skapa en transparent och rättvis uthyrningsprocess. Den tydliggör vem som kan hyra en bostad eller lokal av oss. Uthyrningspolicyn grundar sig på lagar och vårt ägardirektiv. Varje ärende hanteras professionellt utifrån dess specifika förutsättningar och med god service. Uthyrningspolicyn finns som ett stöd för att säkerställa att uthyrning sker på ett korrekt sätt.

Bostadslägenhet

GotlandsHem tillhandahåller bostäder och bidrar därigenom till Region Gotlands sociala bostadspolitik. GotlandsHem ska verka för utveckling, befolkningsökning och att Gotland är en socialt trygg plats att bo och leva på.

Grundkrav för att få teckna avtal om bostadslägenhet

Sökande ska:

 • Ha fyllt 16 år.
 • Vara i behov av en permanent bostad, där vi förutsätter att personen också är mantalsskriven.
 • Kunna uppvisa goda boreferenser.
 • Uppfylla krav för skulder och betalningsanmärkningar.

Förråd

Förråd kan endast hyras av bostads- och lokalhyresgäster och denne får inte har skulder till GotlandsHem vid tecknandet av avtal om förråd.

Parkering

Parkeringsutrymmen och parkeringsplatser kan endast hyras av bostads- och lokalhyresgäster och denne får inte har skulder till GotlandsHem vid tecknandet av avtal om parkering.

Tillämpning – bostadslägenhet, förråd och parkering

Policyn ska fungera som ett internt stöd och säkerställa en korrekt och rättvis prövning av varje hyresgäst mot uppsatta krav. Vi förbehåller oss rätten att pröva varje enskilt ärende.

Vi strävar efter att ha rätt hyresgäst i rätt bostad och därmed möjliggöra trygga och nöjda kunder. Därför tar vi även särskild hänsyn till exempelvis:

 • Kategoribostäder med särskilda regler.
 • Riktad uthyrning.

Lokaler

GotlandsHems verksamhetslokaler och kommersiella lokaler är ett viktigt inslag i våra områden för att skapa en samhällelig närhet och bidra till god ekonomi i bolagets fastigheter. Det bidrar till en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning som strävar efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick.

Grundkrav

 • Lokalerna hyrs ut på affärsmässiga grunder.
 • Hyresgästen ska vara en registrerad verksamhet för att få teckna ett hyresavtal, i vissa fall kan hyresavtal tecknas av fysisk person.
 • Hyresgästen ska kunna uppvisa en solid ekonomi för att säkerställa betalningsförmåga.
 • Hyresgästen ska i förekommande fall kunna uppvisa referenser från tidigare fastighetsägare.
 • Är hyresgästen ett företag ska ha en hållbar affärsidé finnas för verksamheten.
 • Hyresgästens behov ska kunna samordnas utifrån lokalens beskaffenhet.
 • Verksamheten får inte riskera att skapa otrygghet i bostadsområdet.

Tillämpning – lokaler

Policyn ska fungera som ett stöd såväl internt som externt och säkerställa att rätt hyresgäst får rätt lokal samt att varje ärende hanteras professionellt utifrån dess specifika förutsättningar och med god service. Vi förbehåller oss rätten att pröva varje potentiell hyresgäst individuellt mot uppsatta krav och i god dialog med den sökande för att säkerställa transparensen i uthyrningen. Lokalens beskaffenhet och konkurrenssituationen i området avgör vilken typ av verksamhet som erbjuds aktuell lokal.

Utifrån den här policyn skapar vi våra regler för att hyra en bostad hos GotlandsHem.

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.