Vit skål full med rosa pins som har rött hjärta och texten "hyresrätten".

Under de kommande 10–15 åren planeras omfattande ombyggnationer i vårt bestånd. Det innebär att ett antal bostäder kommer hyras ut med så kallade korttidsavtal. Till en början kommer det röra sig om ett mycket begränsat antal.

Korttidsavtal används främst i fastigheter som ska renoveras, rivas eller så småningom användas som evakueringsbostäder när andra fastigheter byggs om. 

Korttidsavtal i Visby

I flera kvarter där vi ska renovera har vi börjat hyra ut tomma bostäder med korttidskontrakt innan det är dags att påbörja arbetet med renovering alternativt rivning och återuppbyggnad. Till en början rör det sig endast om några få bostäder. Du hittar dessa bostäder på hemsidan där bostäder brukar komma ut. 

Vad är ett korttidsavtal?

Ett korttidsavtal är tidsbegränsat. Avtalet garanterar boende i tre månader, utan besittningsskydd och förlängs sedan månadsvis och kan gälla upp till max fyra år.  

Hur funkar det?

Du söker bostaden som vanligt via vår hemsida. Tackar du ja till en bostad med korttidsavtal behåller du dina ködagar. Det går bra att fortsätta söka bostäder med tillsvidarekontrakt även om du flyttar in i en bostad med korttidsavtal. Uppsägningstiden är en månad.  
 
När du har ett korttidsavtal kan du inte söka andra bostäder med korttidsavtal. Har GotlandsHem däremot sagt upp ditt avtal, går det bra att söka ny bostad. Säger du själv upp ditt avtal kan du inte söka en ny bostad med korttidsavtal.  

Hur länge gäller avtalet? 

Avtalet gäller i tre månader och förlängs därefter månadsvis. Den totala avtalslängden kan skilja sig åt men som max kan ett avtal gälla i fyra år. Du kan inte byta eller överlåta bostaden till någon annan och du ersätts inte med annat avtal när hyrestiden är slut.  

Inget besittningsskydd 

Du har inget besittningsskydd med ett korttidsavtal. Det betyder att du inte har rätt till förlängning av avtalet om vi har sagt upp det. 

Bostäderna hyrs ut i befintligt skick 

Bostäder med korttidsavtal hyrs ut i befintligt skick. Det är enbart akuta och nödvändiga reparationer som genomförs, exempelvis vid vattenläcka. Tillval är inte möjligt i dessa bostäder. 

Varför hyr vi ut bostäder med korttidsavtal?

Målet är att alltid hyra ut tillsvidareavtal, men under de kommande 10–15 åren planeras omfattande ombyggnationer i vårt bestånd vilket innebär att bostäder kan komma att stå tomma exempelvis i väntan på rivning eller renovering. Ett korttidsavtal kan bli en lösning för någon som väntar på ett tillsvidareavtal eller för någon som behöver ett tillfälligt boende.  

En bostad som hyrs ut med korttidsavtal kan så småningom hyras ut som tillsvidareavtal. 

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.