Rum i bostad med gult och skadat ytskikt. Bostaden är nikotinskadad.

40 miljoner för renovering av nikotinskadade bostäder

07 juni 2024

För de senaste tre åren (2021, 2022, 2023) har GotlandsHem haft reparationskostnader för nikotinskadade bostäder som uppgår till cirka 40 miljoner kronor. Därför införs nu rökförbud när en hyresgäst skriver på ett nytt bostadskontrakt. Vi vill också ta ännu hårdare tag mot rökning i sina bostäder.

– De här pengarna vill vi i stället använda till återinvesteringar i våra fastigheter för att arbeta bort vår underhållsskuld. Under en tioårsperiod ska vi renovera 3000 bostäder och vi behöver alla pengar vi kan få för att klara det, säger André Liljegren, fastighetschef på GotlandsHem. 

– Dessutom är det i förlängningen alla våra hyresgäster som får vara med och betala den här typen av kostnader. Det är inte rättvist att de som tar väl hand om sin bostad får betala för de som inte gör det. 

Flera problem med rökning

Rökning i hyresbostäder leder inte bara till dyra renoveringskostnader utan även till hyresbortfall under själva renoveringen. Vi får också färre tillgängliga bostäder på den gotländska bostadsmarknaden och interna kostnader i form av lön för våra medarbetare som genomför arbetet. Dessutom störs grannar genom röklukt från balkonger och ventilation.  

Hårdare tag mot rökning

Det här är förklaringen till att vi nu vill ta hårdare tag mot rökning i bostäderna. En åtgärd är att vi nu inför rökförbud som ett villkor i avtalsskrivningen från maj 2024.  

Rökförbud införs i fler och fler sammanhang och nu är det även olagligt att slänga cigarettfimpar på marken. Idag finns ingen lag mot att röka i en hyresbostad. Däremot finns det lagar som talar om hyresgästens plikt att vårda sin bostad.  
 
– Vi tycker att det skulle vara ett naturligt nästa steg att förbjuda rökning även i hyresrätter. För att försöka påverka lagstiftningen är vi beredda att driva rättsliga ärenden för att pröva verkligheten mot de lagar vi har idag.