En man sitter på huk och kramar en pojke. De är utomhus under ett grönt träd på en grön gräsmatta. I bakgrunden syns ett vitt bostadshus.

Andrahandsuthyrning till Region Gotland i sommar

30 jan. 2024

Du som är hyresgäst hos oss har åter möjlighet att hyra ut din bostad till Region Gotland under perioden 1 maj till 30 september. Möjligheten gäller alla våra bostäder över hela Gotland. Under sommaren finns ett stort behov av boenden för Region Gotlands sommarvikarier som till exempel sjuksköterskor, läkare och hemtjänstpersonal. Vi är glada över att kunna bidra i ett samhällsviktigt uppdrag.

Är du intresserad av att hyra ut din bostad under denna period? Kontakta Region Gotlands Bostadsservice på telefon eller mejl. 

Telefon: 0498-26 80 48  

Mejl: bostadsservice.hsf@gotland.se.  
 
Deras ordinarie telefontider är klockan 09.00 - 11.30.  

Region Gotlands Bostadsservice gör först en bedömning kring behovet av din bostad. Tillsammans gör ni sedan en ansökan och skickar in till oss på GotlandsHem.

Läs mer om vilka villkor som gäller här.