Föreslagen skiss med fågelvy över kvarteret Riggen

Upphandling på gång för projektet i kvarteret Riggen

01 feb. 2024

Nu är all förprojektering klar för projektet Riggen i Visby. Både rivning och återuppbyggnad av kvarteret Riggen kommer att genomföras av samma entreprenör.

Projektet är annonserat i TendSign som är ett europeiskt annonseringsprogram för upphandling. Nu följer en period av frågor och svar där potentiella anbudslämnare kan ställa frågor till oss baserat på vår annonsering. Sedan kan de bestämma sig för om de är intresserade av uppdraget och vill lämna anbud. 

I mitten av mars kommer GotlandsHem att titta på anbuden och göra en utvärdering. En av entreprenörerna blir sedan tilldelade uppdraget och skriver kontrakt med oss. 

 Rivning av etapp ett beräknas ske innan sommaren 2024. 

Klicka här och läs mer om projektet Återuppbyggnad av kvarteren Riggen och Myran.