En kvinna med grå hoodie öppnar upp en flyttkartong inomhus.

Möjlighet att hyra på korttid i Visby

07 feb. 2024

Vi kommer att utöka möjligheterna att teckna korttidsavtal för bostäder i fastigheter som ska renoveras, rivas eller så småningom användas som evakueringsbostäder.

Hittills har det varit möjligt att teckna sådana avtal för bostäder i kvarteret Riggen. Nu kommer vi alltså även att öppna upp för detta i andra kvarter och först ut är bostäderna i kvarteret Castor på Siriusgatan och Stjärngatan i norra Visby.  

 

Kontraktsformen kommer att bli vanligare 

Kvarteret Castor kommer under de närmaste åren att genomgå omfattande renoveringar till följd av stambyte. Därför kommer vi att hyra ut vissa lägenheter där på korttidskontrakt.  

Kontraktsformen är något som kommer att bli vanligare. Det beror på att GotlandsHem aktivt arbetar för att bli av med det vi kallar underhållsskulden. Underhållsarbetet kan vara till exempel stambyte, fasad- och takrenovering eller andra större renoveringsarbeten som tar tid. 

– När bostäder genomgår så här stora renoveringar kan inte hyresgästerna bo kvar. Då måste vi lösa evakueringsboende för dem. Vi vill undvika att behöva evakuera fler än nödvändigt, samtidigt som det är onödigt att fullt fungerande lägenheter står tomma. Det är därför vi hyr ut tomma lägenheter med korttidskontrakt innan renoveringarna börjar, förklarar Sebastian Vikström, projektledare.  

 

Möjlighet att hyra på korttid över hela Gotland 

Lediga bostäder i Visby och på andra orter som hyrs ut med korttidskontrakt kommer att publiceras löpande. Korttidsavtalen gör det möjligt för den som väntar på ett tillsvidareavtal att snabbt få en bostad. Det kan också vara en utmärkt lösning för någon som till exempel har sålt en bostad och väntar på tillträde till sin nya.  

– Vårt mål är naturligtvis alltid att hyra ut inom ramen för tillsvidareavtal, men när vi nu behöver göra det här omfattande underhållet är varianten med korta kontrakt en möjlighet för många som söker bostad hos oss, säger Sebastian.  

 

Det här innebär ett korttidsavtal 

Ett korttidsavtal är tidsbegränsat. Avtalet garanterar boende i tre månader, utan besittningsskydd och förlängs sedan månadsvis och kan gälla upp till max fyra år.  Du söker bostaden som vanligt via vår hemsida och tackar du ja till en bostad med korttidsavtal behåller du dina ködagar. Alla bostäder med korttidsavtal hyrs ut i befintligt skick och du saknar besittningsrätt. Här kan du läsa mer om vad som gäller när du tecknar den här typen av avtal.