En vit kopp med röd GotlandsHem logga står på en hyresavi i pappersformat. Pappret ligger på ett vitt bord.

Årets hyresjustering blir 5,6 procent

05 feb. 2024

GotlandsHem och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om fördelningen av den hyresjustering som beslutats av Hyresmarknadskommittén. Hyresjusteringen för 2024 är motsvarande 5,6 procent.

Årets hyresjustering kommer gälla från 1 januari 2024 och omfattar alla bostäder i GotlandsHems bostadsbestånd. Det innebär att justeringen kommer på mars månads hyresavi med två månaders retroaktiv hyra som fördelas under mars, april, maj och juni. Våra hyresgäster kan se sin nya hyra på Mina sidor från mitten av februari. 

– I en bostad, till exempel en trea om 81 kvadratmeter på Kronhagsvägen i Fårösund, där hyran under 2023 var 6 596 kronor per månad, blir den nya hyran 6 966 kronor per månad under 2024, säger Joakim Martell, vd på GotlandsHem.

Bruksvärdesmodellen är snart införd i sin helhet 

Förhandlingarna kring den årliga justeringen av hyran och infasningen till bruksvärdesmodellen har i år varit två separata förhandlingar. Införandet av den nya bruksvärdesmodellen pågår fortfarande och den handlar i korthet om att hyran ska bli rättvis över hela vårt bestånd. Alla hyresgäster ska betala samma summa för en likvärdig bostad. För att nå dit behöver en del hyresgäster få sin hyra höjd respektive sänkt för att hamna rätt enligt bruksvärdesmodellen. 

– Genom årets förhandling om bruksvärdeshyran så kommer alla hyresgäster som ska få sänkt hyra hamna på sin rikthyra, det vill säga med årets sänkning har de nått rätt hyresnivå. Det är ungefär 1 500 hyresgäster som är berörda av höjning eller sänkning för att komma rätt enligt hyresmodellen, säger Joakim Martell. 

Hyran måste räcka till fastighetsanknutet underhåll 

Att förvalta hyresfastigheter innebär att intäkten består av den hyra de som bor hos oss betalar. Hyran måste täcka kostnaderna för att förvalta fastigheterna. En eventuell vinst ökar vårt eget kapital som används för att finansiera bland annat renovering och underhåll.  

– I bostadsrättsföreningar talar man ofta om eget kapital som underhållsfonder. Intäkterna måste ge vinst för att räcka till renoveringar och underhåll. Men, historiskt har vi år efter år tvingats skjuta renoveringar framför oss på grund av för låga hyresjusteringar. Vi kan inte fortsätta skjuta kostnader för dagens och gårdagens underhåll på framtida generationer, säger Joakim Martell. 

Vid hyresjusteringar som resulterar i intäkter som är mindre än kostnaderna behöver vi tillföra kapital på annat sätt. Vi kommer därför att undersöka möjligheterna att sälja fastigheter för att få kapital för fastighetsanknutet underhåll. Vi planerar också att en del av de fastigheter vi bygger i framtiden ska bli bostadsrätter för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar vid nyproduktion. Om andelen fastigheter vi säljer blir allt för stor riskerar det att urholka och minska vårt fastighetsbestånd. På sikt kan det också innebära att tillgången på hyresrätter i det gotländska samhället minskar. 

– För att optimera driften av våra fastigheter ser vi kontinuerligt över arbetssätt, organisation och förutsättningar för att hantera förvaltningen så kostnadseffektivs som möjligt, säger Joakim Martell. 


Läs mer om hyressättning här: Så fungerar hyressättning.