Röda radhus med vita knutar. Klarblå himmel. Körsbärsträd i förgrunden.

Vi har fått bygglov för kvarteret Riggen

19 okt. 2023

18 oktober tog miljö- och byggnämnden på Region Gotland beslut om att vi får bygglov för de 105 bostäder vi ansökt om att bygga i kvarteret Riggen 1 i Visby.

Bygglovet innebär att vi till att börja med bidrar med 105 nya bostäder vilket är 18 fler än vad som finns i dagsläget.  

Utöver de 105 bostäder vi fått bygglov för vill vi bygga ytterligare ett 50-tal bostäder i området. Detta kräver dock en detaljplaneändring.  

Det arbetet är påbörjat genom en tidig dialog med Region Gotland men planansökan är ännu inte inlämnad. Själva arbetet kring att titta på möjligheten för denna ändring kvarstår ännu.  

Alla hyresgäster i Riggens första etapp har erbjudits annat boende. Tomma bostäder i området hyrs ut med korttidsavtal för att undvika att området blir en “spökstad” innan rivning och byggarbete påbörjats. 

Allt har hittills gått enligt utsatt tidsplan och om det fortsätter enligt plan så kommer rivningen av etapp ett att starta under första kvartalet 2024.   

Återuppbyggnad beräknas starta under hösten 2024.

Du kan läsa mer om projektet här.