En man står i solen i en park. Han har ljusblå skjorta och tittar ini kameran.

Trygghet och ekonomi på agendan i Almedalen

03 juli 2023

Förra veckan genomfördes Almedalsveckan i Visby. Vd Joakim Martell och chefen för Trygghet Åsa Wackelin Flanking medverkade i varsin paneldebatt och en öppen trygghetsvandring genomfördes i kvarteret Höken i Visby.

Ekonomiska förutsättningar för fastighetsägare 

Den ekonomiska ekvationen för bostadsbolag inom allmännyttan går inte ihop. Vår enda intäkt är hyrorna och den summan täcker inte kostnaderna för det fastighetsanknutna underhållet. I paneldebatten på torsdagen deltog förutom Joakim även Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken och Erik Törnblom, tf forskningschef på Kommuninvest som även var arrangör. Temat var just de ekonomiska förutsättningarna i fastighets- och bostadsbranschen.

Förutsättningar i samhället 

Samma dag som seminariet genomfördes höjdes räntan igen med 0,25 procentenheter och den svaga svenska kronan ökar inflationsproblematiken. Bostadsbranschen är en kapitalintensiv verksamhet och därmed mycket känslig för räntehöjningar.  Allt det här talar för att utmaningar som kostnadsökningar i branschen fortsätter ett bra tag till.  

– Vårt största problem är att vi inte har kunnat underhålla våra fastigheter. En stor del av vårt fastighetsbestånd är byggda med hjälp av investeringsstöd under 50 – 70-talen. Vi behöver nu en långsiktig finansiell planering för att kunna sköta underhållet och skapa mer energieffektiva fastigheter, betonade Joakim och fortsatte: 

– Vi måste hitta sätt att lösa underhållsskulden nu och inte fortsätta att skjuta det problemet på kommande generationer.

Brottsförebyggande arbete och trygghetsvandring 

På seminariet ”Fastighetsägarnas roll i det brottsförebyggande arbetet – hinder och möjligheter” fick GotlandsHem möjlighet att berätta om hur vi bidrar i det brottsförebyggande arbetet. Vi arbetar exempelvis med: 

  • Månatlig lägesrapportering till ett operativt samverkansforum där bland annat polis, socialtjänst och räddningstjänst deltar. Rapporteringen följs även upp en gång i månaden  

  • Trygghetsvandringar i våra kvarter där vi går igenom trygghetsskapande och möjliga brottsförebyggande åtgärder 

  • Kontroller för att upptäcka och förhindra eventuella välfärdsbrott. Det här handlar om det man till vardags brukar benämna som "bidragsfusk". Det kan vara felaktiga folkbokföringar som kan möjliggöra olika varianter av bidrag man inte är berättigad till men även om ockerhyror vid olovliga andrahandsupplåtelser. 

  • Operativa underrättelser till områdespolis 

  • Orosanmälningar till socialtjänsten vid oro kring exempelvis våld, ohälsa, beroende och missbruk

Öppen trygghetsvandring

Som allmännyttigt bostadsbolag anordnar vi kontinuerligt så kallade trygghetsvandringar. Den här gången erbjöds även besökarna vid Almedalsveckan att följa med.  

– Vi fick många kloka synpunkter på vandringen. Bland annat ska vi nu titta på hur vi kan skapa umgängesytor i kvarteret som passar olika åldrar, avslutar Åsa Wackelin Flanking, chef på Trygghet på GotlandsHem. 

Kika även på filmen om trygghetsvandringen.

 

Trygghetsvandring i Visby