Två kvinnor bär på flyttkartonger. Den ena kvinnan har en rosa tröja och bär två kartonger, den andra kvinnan har en ljusblå t-shirt och bär en kartong. De är utomhus i ett bostadsområde.

Vi hoppas att du ska trivas och att inflyttningen går smidigt och enkelt. Här kan du läsa en guide för vad som gäller den dagen du flyttar in.

Tillträde

Om det inte framgår något annat av ditt kontrakt så är inflyttningsdag den första varje månad klockan 12.00 Om den första är en lördag, söndag eller helgdag sker tillträdet nästa vardag.

Nycklar

Vid inflyttning får du fyra märkta nycklar om du har hyrt en lägenhet på ett rum och kök eller två rum och kök. Till lägenheter på tre rum och kök och större hör sex stycken märkta nycklar. Nycklarna är märkta med siffror som 1, 2, 3  och ”S” för service (alla områden har inte denna S-nyckel). När det börjar dra i hop sig till inflyttning så kontaktas du av din nya bovärd via telefon eller mejl för att bestämma tid och plats för nyckelöverlämning.

Städad bostad

Bostaden ska vara hel och ordentligt städad när du flyttar in. Eventuella synpunkter på städningen anmäls till besiktningsmannen på omflyttningsdagen, alltså den första vardagen i månaden. Avflyttningsbesiktning sker alltid innan inflyttningsdatum vi noterar då eventuella skador och anmärkningar.

Kontrollera och notera

Upptäcker du några brister eller har synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du pratar med besiktningsmannen direkt. Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka fel och brister från besiktningen till oss.

Adressändring

När du flyttar gör du en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Du som bor i en bostad ska vara folkbokförd där. Bostadsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Kom ihåg

  • Adressändring
  • Flytta abonnemang för el, telefon & bredband
  • Teckna hemförsäkring
  • Sätt upp brandvarnare

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.

Besiktning

Vid inflyttning är lägenheten besiktigad. Eventuella anmärkningar kommer att åtgärdas inom 3 månader. Har du egna anmärkningar lämnar du in dessa till oss inom 8 dagar.