Se hur Signallottan 2 utvecklades

Under vintern 2022 började Kvarteret Signallottan 2 på A7-området i Visby att byggas. Målet var att skapa ett kvarter med miljövänliga funktioner och våren 2023 stod kvarteret färdigt. Här kan du se hur kvarteret byggdes upp och läsa mer om Signallottans miljösmarta lösningar.  

Totalt rymmer kvarteret 62 bostäder i varierande storlekar från ettor till femmor inklusive 10 nybyggda radhus med fyra respektive fem rum och kök. Området består av tre punkthus (ett punkthus är ett högre flerfamiljshus) och tre radhuslängor samt två tvättstugor. 

September 2023 

Fasad på Signallottan 2. Vit fasad och gula balkonger.

Signallottans miljösmarta lösningar 

Som en del av den Europeiska Mobilitetsveckan bjuder GotlandsHem in till en rundtur på Signallottan 2, Ada blocks gata 2,4 och 6 i Visby, den 21 september klockan 15:30-17:30. Under rundturen får du veta mer om de olika lösningarna.

Du kan också läsa mer om dem här nedan.     

Vatten 

De gemensamma tvättstugorna är utrustade med tvättmaskiner där vattnet renas från microplaster och till viss del återvinns. Det innebär att det går åt mindre energi och mindre vatten.  

På området samlas också regnvatten in i den nedgrävda cisternen på 69 kubikmeter. Regnvattnet används sen för bevattning på området.  

Värme 

Husen är smarta lågenergihus som ger ett behagligt inomhusklimat och som förbrukar få kilowattimmar per år och kvadratmeter. Bostäderna är uppvärmda med fjärrvärme som ingår i hyran.  

Punkthusen har även solpaneler som driver belysning och hissar i trapphusen samt levererar el till tankar som värmer upp vatten till hyresgäster.  

Två av punkthusen har även batterilagring som förser husen med el under natten. 

Fordonspool och laddplatser 

Kvarteret har tillgång till en fordonspool från Our Green Car som består av både el-lådcyklar och vanliga elcyklar. I och med vårt samarbete med bildelningstjänsten E-Go finns också en elbil nära till hands. Detta bidrar till färre bilar på våra gator och renare luft i våra kvarter. 

Hyresgäster i området har möjlighet att hyra parkeringsplats här. Det finns också två publika laddplatser för elbil med möjlighet till att lägga till fler vid framtida behov. 

Individuell mätning av el, varm- och kallvatten 

Individuell mätning av el, varm- och kallvatten gör att hyresgästerna själva kan ha koll på och påverka sin förbrukning och månadskostnad. 

Vill du läsa mer om kvarteret Signallottan och se våra digitala visningar av bostäderna så kan du läsa mer på våra områdessidor. 


April 2023

Inflyttningen har börjat. Etapp 1 är inflyttade. I filmen nedan möter du Charlotte som är en av de nyinflyttade.

Vy över nybyggda hus i kvarteret Signallottan 2.

 

Inflyttningen på Signallottan 2

 

November 2022

Inomhus börjar bostäderna bli mer och mer beboeliga, kök monteras upp och golv läggs. Än täcker skyddsplast fönstren från byggdamm, så ljuset tränger inte riktigt in i lägenheterna.

Närbild på tejpat skyddspapper på golv.

Nybyggt kök i lägenhet i området Signallottan 2.

 

September 2022

Taken börjar hamna på sin rätta plats och bostadsområdets sanna form börjar skönjas bland betongkropparna.

Byggarbetsplats - kvarteret Signallottan 2 i Visby byggs upp.

Byggarbetsplats - kvarteret Signallottan 2 i Visby byggs upp.

 

Augusti 2022

Entreprenaden pågår med takkonstruktioner för flerfamiljshusen, samt ytterdörrar och fönster monteras. Grundläggning och markarbeten för radhusen har påbörjats.

Fasad med fönster under nybyggnation av Signallottan 2.

Insidan av hus under nybyggnation av Signallottan 2.

 

Juni 2022

Entreprenaden pågår med grundläggning, markarbeten samt väggar plan 3. Trappor hus 1-3 monterats.

Två vita bostadshus under byggnation. En kranbil lastar material till det ena huset. Det är en byggskylt framför där det står "Vi bygger 62 nya hyresrätter" följt av företagsloggor.

Byggplats vid nybyggnation Signallottan 2.

 

April 2022

Innerväggar monteras och hus 1 har fått bjälklag på våning 2. Även hus 2 och 3 har fått bjälklag på våning 1 nu.

Byggarbetsplats nybyggnation Signallottan 2.

Nybyggnation av Signallottan 2.

 

Mars 2022

Fler husgrunder och ytterväggar har kommit upp och markarbeten fortsätter. Innerväggar har också börjat monteras och på hus 1 är bjälklag på plats.

Nybyggnation av Signallottan 2.

Byggplats vid nybyggnation av Signallottan 2.

 

Februari 2022

Första husgrunden är på plats och ytterväggarna på plan ett är uppe.
En vattentank för dagvatten har grävts ner. I stort sett allt regnvatten (dagvatten) hamnar i en stor vattentank och vattnet kommer att användas till bevattning.

Drönarfoto över bygget på Signallottan 2 i Visby

En person står inuti ett stort rör utomhus.

 

November 2021

Första spadtaget togs i början av november 2021.

Grushög och solnedgång vid nybyggnation av Signallottan 2.

 

Så här går det till när vi bygger nytt område 


Hitta lämplig mark

Först planerar vi var vi ska bygga. GotlandsHem förhandlar med Region Gotland om lämplig mark vilket kan ta tid eftersom det är mycket som ska vägas in och undersökas.

Markanvisning

När ett lämpligt område hittats får vi ett förslag på pris och areal. Ofta finns det en tidsaspekt som också är viktig att ta hänsyn till. Det tar oss cirka fyra månader att räkna på kostnader och summera möjligheterna.

Planläggning

I samarbete med en arkitekt tar vi fram ett förslag och en plan för vilken typ av bostäder och hur området ska se ut. Planen lämnas till förvaltningen för samhällsbyggnad. Det tar ett år att behandla ärendet, vilket det enligt lag ska göra. Alla medborgare och instanser ska ha en chans att sätta sig in i det hela och tycka till.

Upphandling av entreprenör

När planen godkänts går vi ut med ett anbud till entreprenörer – allt enligt lagen om offentlig upphandling. Vi väger samman både kvalitet och pris i offerterna vi får in. Processen till beslut tar ungefär sex månader.

Detaljprojektering

Nu börjar jobbet med att i detalj planera bygget. Det är inte bara huskropparna som ska planeras. Vatten, avlopp, ledningar i marken, mark, gräsytor, parkeringsplatser och allt annat måste noga planeras. Nu söker vi också formellt bygglov.

Byggstart

Första spadtaget kan tas och de nya bostäderna växer sakta men säkert fram. Ofta tar det ungefär ett år mellan första spadtaget och inflytt, men det kan självklart variera beroende på många olika faktorer.

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.