Parkeringsplats med tre parkeringar. Till vänster och höger i bild står bilar parkerade, de är fotade bakifrån. I mitten är det en tom parkeringsplats. Framför bilarna är det träd och grönska.

Hyran för parkeringar och garage är justerad

07 mars 2024

I april månads hyresavi för parkeringar och garage har den årliga indexjusteringen påförts. Justeringen är 2 procent och gäller från 1 januari 2024. Höjningen debiteras retroaktiv från januari till mars vilket du ser på din hyresavi.