Polis och person från GotlandsHem tittar på en passage in till ett av GotlandsHems bostadsområden. Runt dem grönskar häckar och buskar. En stor lila syren blommar. Det är sommar och sol.

Trygghetsvandring genomförd i Vargen

30 maj 2024

22 maj genomförde vi tillsammans med hyresgäster, räddningstjänsten, polisen, Länsstyrelsen och Region Gotland en trygghetsvandring i kvarteret Vargen i Visby.

– På GotlandsHem sätter vi ett stort värde på att våra hyresgäster upplever att de har ett tryggt och bra boende, säger Åsa Wackelin Flanking, chef för trygghet och förmedling.

Under vandringen i området bidrog deltagarna med sina tankar och funderingar kring hur kvarteret kunde förbättras från ett trygghetsperspektiv.

–  Trygghetsvandring är ett trygghetsskapande och förebyggande arbete. Det är därför vi bjuder in både räddningstjänsten, polisen, Länsstyrelsen och Region Gotland, berättar Åsa.

Sedan början av 2023 har trygghetsvandringarna som arrangeras av GotlandsHem genomförts i samverkan med andra viktiga samhällsaktörer.

– Det finns en stor vinning med att flera organisationer deltar tillsammans med hyresgästerna. Det är genom de olika perspektiven vi får en tydlig helhetsbild.

Därför genomför vi trygghetsvandringar

Genom en trygghetsvandring kan olika problem och potentiella lösningar ringas in. Det kan handla om allt ifrån att en plats upplevs mörk och otrygg till att en passage in till bostadsområdet inte är anpassat för barnvagnar.

– Vi vill ha hyresgästernas åsikter, tankar och funderingar på vad vi kan göra för att förbättra deras närmiljö, avslutar Åsa.

Titta på filmen från trygghetsvandringen 22 maj 2024!

Trygghetsvandring_i_Visby_20240522_Fb