Person på maskin som på hög höjd tvättar fasaden på ett av GotlandsHems bostadshus.

Påbörjat arbete med fasadtvätt

29 maj 2024

Under april genomfördes fasadtvätt av bostadshusen på Signalgatan i kvarteret Taptot i södra Visby.

Under tid utsätts fasaderna för väder och vind och blir smutsiga. Smuts binder fukt vilket bidrar till för tidigt åldrande av byggnadsmaterialet.

Fasadtvätt förlänger intervallet för fasadrenovering och målning av fastigheterna.

– Tvätt av fasader och balkonger är ett sätt för oss att ta hand om våra fastigheter. Boendet och närområdet blir dessutom trevligare för våra hyresgäster, säger Åsa Larsson, fastighetsförvaltare och fortsätter:

– Att husen ser renare ut bidrar även till minskad risk för skadegörelse som exempelvis klotter.

Så går det till

Vid fasadtvätt används en högtryckstvätt med reglerat tryck som skonsamt spolar bort smuts och påväxt så som mossa och alger. Efteråt behandlas fasaden med ett medel som ska verka förbyggande mot ny påväxt.

– Det är flera fastigheter i vårt bestånd som är i behov av fasadtvätt, det känns bra att vi har påbörjat arbetet, säger Åsa Larsson.

Här kan du se två före- och efterbilder.

Rosa hus i kvarter Taptot som har blivit fasadtvättade. Före- och efterbild som visar hur fasaden såg in innan och efter tvätt.

Vitt hus i kvarter Taptot som har blivit fasadtvättade. Före- och efterbild som visar hur fasaden såg in innan och efter tvätt.