En person bär på en flyttkartong.

Har du skrivit hyreskontrakt med oss senaste halvåret?

05 feb. 2024

Vi genomför korrigeringar av fel som inträffat i köregistret för de hyresgäster som skrivit kontrakt med oss under perioden 12 juni 2023 till 3 november 2023.

Vi har noterat att kötiden, som ska nollställas när nytt hyreskontrakt skrivs, i vissa fall har nollställts två gånger och i några fall inte har nollställts alls. De som är berörda har tecknat hyreskontrakt för bostad eller för parkeringsplats. Dessa felaktigheter korrigerar vi nu. 

Även prenumerationsinställningarna har försvunnit för vissa av de hyresgäster som skrivit kontrakt med oss det senaste halvåret. Här behöver de inställningar som justerar vilka lediga bostäder man prenumererar på återställas. Det handlar alltså om de egna inställningarna med önskemål om storlek och plats. Dessa uppgifter behöver du som berörs själv se över och justera så att de stämmer med dina önskemål. 

– Det är bra om du som skrivit kontrakt med oss under denna period själv går in på Mina sidor. Där kan du kolla dina inställningar så att din prenumeration avser de områden och bostäder du är intresserad av att få information om, säger Lina Runander chef kundservice på GotlandsHem. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0498 – 20 39 00 eller mejl info@gotlandshem.se.