Bild över Nötskrikan i Hemse i form av flygbild.

Markarbete i kvarteret Nötskrikan startar vecka 42

20 okt. 2023

Under vecka 43 inleder vi arbetet med den tekniska upprustningen av Nötskrikan 1. Vi påbörjar arbeten för att bygga teknikrum för ventilation-, värme- och vatteninstallationer. I ett första skede kommer vi att utföra markarbeten där vi frilägger ledningar som ska kopplas om. Vi kommer också påbörja arbeten med att gjuta plattor till de nya påbyggnaderna.


Upprustningen är en del i arbetet med är förbättra förvaltning och driftsäkerhet i fastigheten över tid. I samband med detta implementerar vi IMD (Individuell Mätning och Debitering) som ger dig som hyresgäst en bild över din faktiska förbrukning över kall- och varmvatten. Det leder generellt till en minskad förbrukning som sparar på våra gemensamma resurser.

Under den här perioden kommer vi också att påbörja arbetet med ventilationen. Det kommer att pågå fram till 18:30 på vardagar med start den här veckan.