En kvinna med långt blont hår och svart tröja står framför ett gult bostadshus. Solen skiner.

Första huset färdigt på Concordia

29 juni 2023

Under våren har det första huset som ingår i energieffektivseringsprojektet i kvarteret Concordia 6 i Slite genomgått en omfattande renovering. Nu är fasadrenovering och fönsterbyte genomförda tillsammans med en mängd andra åtgärder.

I projektet har vi valt att bibehålla 50-tals karaktären och byggnadens ursprungliga utseende, vilket var ett av kraven i bygglovet. Det har vi gjort genom att välja inåtgående fönster med mittpost, samma kulör på fasaden samt glimmerputs. Vi har även valt att behålla de gamla entréporterna i trä och endast täta dem för extra energibesparing.

Åtgärderna är beräknade att ge oss en energibesparing på 40% samt ett förbättrat inomhusklimat för våra hyresgäster. Energibesparingen kan vi följa upp först efter den kommande vintern.

Efter sommaren kommer vi att fortsätta energiprojektet med hus 2 i kvarteret och det beräknas vara klart till årsskiftet.

Det här har vi gjort:  

 • Bytt fönster, från kopplade 2-glas fönster till 3-glasfönster  
 • Bytt balkongdörrar  
 • Tilläggsisolerat fasaden med 70mm isolering och ny puts (glimmerputs)  
 • Bytt garageportar  
 • Tätat entréportar  
 • Bytt hängrännor och stuprör  
 • Bytt fasadbelysning till LED  
 • Installerat rumsgivare för att kunna hålla koll på temperaturen i lägenheterna och underlätta för driftoptimering  
 • Bytt radiatortermostater och ventiler
 • Bytt värmecentral   
 • Bytt kulvert mellan byggnaderna 
    

Hör Karin Johansson, energiingenjör på GotlandsHem, berätta mer om energieffektiviseringsprojektet:

Concordia Hus 1 före och efter