Mark för nybyggnation av Nötskrikan i Hemse. Tomt utan hus, bara gräsmatta. I bakgrunden syns ett vitt hus och skog.

Nya bostäder i Hemse

Den 27 juni beslutade styrelsen att vi börjar renovera och bygga nytt i kvarteret Nötskrikan 1 i Hemse. Det innebär att vi kommer att kunna inleda arbetet med att bygga 16 nya bostäder redan hösten 2023. Vår ambition just nu är att allt ska vara klart i slutet av 2024.

Energieffektivisering genomsyrar underhållet

Underhållsarbetet innebär bland annat att GotlandsHem fräschar upp fasader, tak, loftgångar och balkonger. Vi kommer också bygga nya undercentraler för att optimera värme- och ventilationssystem och därmed minska energiförbrukningen. För att ytterligare minska områdets miljöpåverkan ska alla lampor bytas till LED-alternativ. Belysningen i området kommer att förnyas och förbättras och tillsammans med en renovering som öppnar upp för mer ljus, skapas ett tryggare och mer trivsamt område. 

Boinflytande

GotlandsHem har frågat hyresgästerna om deras åsikter kring vad som bör göras i området. Utifrån deras önskemål kommer vi att förbättra lekytan genom att skapa en större plats med bättre möjligheter för lek med fler lekredskap. Uteplatsen kommer att kompletteras med till exempel sittmöbler, ny belysning och plats för grillning. Våra hyresgäster har även haft synpunkter på parkeringen i området. Nu kommer nya parkeringsplatser att etableras nära de nya bostäderna och där kommer det även att finnas en bilpoolstjänst. Den gamla parkeringen kommer att bli tryggare med tydligare anvisningar och ny belysning. 

Byggstart hösten 2023

Under hösten 2023 startar byggnationen av två hus i två plan med loftgång. Planen är att varje bostad kommer att ha tillgång till balkong eller uteplats. Beståndet ska erbjuda bostäder från ettor till femmor och ge ett tillskott på 16 nya bostäder. Målsättningen är att dessa ska vara klara för inflyttning i slutet av 2024.

Vi bygger: 

  • 4 bostäder med ett rum och kök
  • 8 bostäder med tre rum och kök
  • 3 bostäder med fyra rum och kök
  • 1 bostad med fem rum och kök 

Den här sidan kommer att uppdateras under projektets gång.

 

Flygbild över Nötskrikan i Hemse i form av flygbild

Illustrerat flygfoto över kvarteret Nötskrikan 1.

 

 

illustration av husfasader som är gula och har ett grått tak.

Illustrationer Ahlqvist & Almqvist arkitekter.

 

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.